Carwist  Race.fi

VRCF - yhdistyksen säännöt

  • 0 Vastauksia
  • 35371 Lukukerrat

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa Taavi.H

  • Ajotaitoinen ojanlevittäjä - laakereiden vaihtoa käden käänteessä
  • Administrator
  • Polestar
  • *
  • Viestejä: 10810
  • Lehdistön Avaruusbaariin jatkoille!
VRCF - yhdistyksen säännöt
« : 07.12.2010, 21:11:13 »
Päivitetty voimassaolevat säännöt. - TOK

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on V Racing Club Finland ry ja sen kotipaikka on
Vaasa.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on autojen tuning-harrastuksen edistäminen,
sekä auton rakentamiseen liittyvän tiedon ja taidon lisääminen
jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää tapaamisia, kokoontumisajoja, alan harraste- ja
huvitapahtumia
- tekee yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa
- ylläpitää internet-sivustoa
- harjoittaa julkaisutoimintaa
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille
yhteisöille ja viranomaisille
- hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia
ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja irtainta sekä kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myös
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan
liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä
jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja
enintään kymmenen varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan kaksi
varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten
välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kukin yksin.

10§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään
kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös
vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä
kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 8 §:n mukaan
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14
päivää ennen kokousta
- sähköpostitse
- yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2016, 11:05:01 kirjoittanut TOK »
V60 D6 PHEV -14
V70 D5 AWD -05, S60 2.4T -01, Amazon -66
Exät: 240 B230F, 740 B200K, 850 TDI -96, S70 TDI -99
"Ei toi nyt niin paha ole. Se vaatii vaan verta, hikeä sekä paljon motonetin ja bilteman tarvikkeita"
Volvojen loppusijoitusta jo vuodesta 2002

 

KKD Motorsport  Samppasport